ThÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ ỨNG CỬ NHÂN SỰ HĐQT,BKS 2017-2022 - www.sagel.vn

ThÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ ỨNG CỬ NHÂN SỰ HĐQT,BKS 2017-2022 - CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

ThÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ ỨNG CỬ NHÂN SỰ HĐQT,BKS 2017-2022 - CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

Chi tiết bài viết

ThÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ ỨNG CỬ NHÂN SỰ HĐQT,BKS 2017-2022

Về việc đề cử,ứng cử nhân sự dự kiến ban bầu thành viên Hội Đồng quản trị

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Thởi Gian : 09 giờ 00 ngày 29 tháng 5 năm 2017.

Địa Điểm:Hội trường Công ty Cổ phần Điện tử và Dịch vụ Công nghiệp SÀi Gòn- Số 762 Quốc lộ 1A,KP5,P.Thạnh Xuân,Q.12,Tp.HCM(gần Ngã tư Ga).

Điện Thoại:08.37161959.

Link File Thông Báo:  https://drive.google.com/open?id=0B5rmJjm0ldOvcy1ldHRWd0FoSGM