THÔNG BÁO THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - www.sagel.vn

THÔNG BÁO THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

THÔNG BÁO THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

Chi tiết bài viết

THÔNG BÁO THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tham Dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2017.

Tổng Kết Nhiệm Kỳ Năm 2012-2017 Công Ty SAGEL.

Thởi Gian : 09 giờ 00 ngày 29 tháng 5 năm 2017.

Địa Điểm:Hội trường Công ty Cổ phần Điện tử và Dịch vụ Công nghiệp SÀi Gòn- Số 762 Quốc lộ 1A,KP5,P.Thạnh Xuân,Q.12,Tp.HCM(gần Ngã tư Ga).

Điện Thoại:08.37161959.

Link Thư Mời: https://drive.google.com/a/sagel.vn/file/d/0B5rmJjm0ldOvX0JDVEg1amg4OE0/view?usp=sharing