Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Điện tử và Dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn do Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ.

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Điện tử và Dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn do Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ.

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Điện tử và Dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn do Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ.

Chi tiết bài viết

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Điện tử và Dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn do Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ.

1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Địa chỉ: Số 58 - 60 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
Địa chỉ: Số 762 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 5, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-8) 3716 1959 / (84-8) 3716 1958 Fax: (84-8) 3847 7045 / (84-8) 3997 9680
3. Ngành nghề kinh doanh chính: Sửa chữa, bảo trì, cung cấp và kinh doanh các mặt hàng điện, điện tử; Thi công xây dựng các công trình công ngiệp và dân dụng, ...
4. Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).
5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 765.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ).
6. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Điện tử và Dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn do Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
7. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM.
8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông - Giá khởi điểm: 27.280 đồng/cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 765.000 cổ phần.
- Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là: 765.000 cổ phần.
- Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 735.000 cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 735.000 cổ phần.
9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 02/02/2017 đến 16h00 ngày 23/02/2017.
10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 01/03/2017.
11. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 03/03/2017.
12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/03/2017 đến 16h00 ngày 13/03/2017.
13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 06/03/2017 đến 10/03/2017.
* Để biết thêm thông tin chi tiết, nhà đầu tư vui lòng xem Công bố thông tin tại các website: www.hsx.vn,; http://www.vietinbanksc.com.vn, http://www.cns.com.vn