Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Sagel - www.sagel.vn

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Sagel - CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Sagel - CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

Chi tiết bài viết

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Sagel

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Sagel

Địa Điểm:Hội trường Công ty Cổ phần Điện tử và Dịch vụ Công nghiệp SÀi Gòn- Số 762 Quốc lộ 1A,KP5,P.Thạnh Xuân,Q.12,Tp.HCM(gần Ngã tư Ga).

Điện Thoại:08.37161959

LinK: https://drive.google.com/open?id=0B5rmJjm0ldOvZHZxVXRqWDlXS3c